De transportsector is een sector in volle beweging. We beseffen het: een flauwe woordspeling, maar ook wel een eentje die waar is. De branche gaat doorheen een technologische revolutie die heel wat zaken zal veranderen de komende jaren. Transporteconoom Thierry Vanelslander (Universiteit Antwerpen) licht er enkele uit.

TransportProductie van China naar Europa
“De trend om de productie terug te halen van China naar Europa is in alle stilte begonnen en heel veel bedrijven overwegen dat. Reshoring noemt dat. Ten eerste is er de loonkost in China die sterk aan het klimmen is, zeker in de kustgebieden. Ook de prijzen van vastgoed boomen er. Je kunt als bedrijf verder het land in trekken, maar dan betaal je natuurlijk veel meer aan transportkosten. Terwijl puur zeevervoer, als je dat per stuk bekijkt, heel wat goedkoper is.”

TL_1116-021Internet of Things
“Internet of Things of IoT gaat doordringen tot in de hele keten van het transportgebeuren en zal revolutionair zijn. Niet enkel in landvervoer, maar ook lucht- en zelfs zeevervoer. Neem bijvoorbeeld het onderhoud van schepen. Dat gebeurt nu heel vaak nog compleet willekeurig, puur op het buikgevoel en soms is het ook volstrekt overbodig. Maar als het schip zelf kan aangeven dat het voor onderhoud binnen moet, kun je dat soort nutteloze kosten uiteraard vermijden.”

TL_1116-018Big Data
“Dit sluit aan bij IoT, maar het gaat verder. Door in enorme, ongesorteerde hoeveelheden data patronen te zoeken, kun je de wens van consumenten zo goed kunt inschatten, dat je nooit meer met overschotten zit. Dan heb je als bedrijf nooit nog goederen waar je niet meer van af kunt. Amazon.com bijvoorbeeld werkt aan algoritmen die al kunnen inschatten wat mensen willen kopen, nog voor ze het gekocht hebben, aan de hand van het klantenprofiel en de data die ze hebben.”

TL_1116-020Uberization
“Natuurlijk denken transportfirma’s erover na hoe ze van iedereen een potentiële chauffeur kunnen maken, maar er zitten nog heel wat juridische moeilijkheden in de weg. Elk van die chauffeurs zou bijvoorbeeld plots een zelfstandige of een bedrijf worden. De wet is soms lastig te rijmen met innovatie en een gezonde concurrentie, maar je moet natuurlijk ook oppassen dat je niet verglijdt in Wild West-toestanden. Hier moeten ook fiscale en wettelijke verplichtingen tegenover staan.”

TransportAutonome voertuigen
“Er wordt zeker gewerkt aan autonome voertuigen. Zowat alle grote vrachtwagenconstructeurs zijn ermee bezig, maar ook hier zijn er opnieuw heel wat juridische bezwaren die nog opgelost moeten worden. Ook de verzekeringssector staat er nog huiverig tegenover. Ik denk wel dat we vrij snel het kantelpunt zullen bereiken, waar dit soort transport goedkoper zal worden om te verzekeren dan transport met reguliere chauffeurs. Zelfs als er in het begin nog ongevallen gebeuren.”

TL_1116-015On Board Units
“OBU’s kunnen dankzij GPS- en satelliet transportmiddelen traceren en monitoren. Het is met dit soort kastjes dat je bijvoorbeeld de kilometerheffing kunt mogelijk maken. De toepassingen zullen ook almaar uitbreiden, maar je moet dit soort dingen wel positief gebruiken. Is het alleen maar om de chauffeur te controleren en als stok om iemand te kunnen ontslaan? Dat mag de bedoeling niet zijn, want dan krijg je een rat race naar de bodem, waar uiteindelijk niemand beter van wordt.”