In elke stap van de logistieke keten is het van belang om exact te weten waar je goederen zijn en in welke toestand ze zich bevinden. Ook de zekerheid dat er niet met geknoeid werd, is goud waard. De technologie steekt hierbij een handje toe.

Een gemiddeld containerschip bevat tegenwoordig al snel zo’n tienduizend containers. De allergrootste schepen gaan zelfs tot bijna twintigduizend stuks. Bij het laden en lossen van die reuzen is het dus geen triviale klus om exact de juiste container op exact de juiste plaats op de laadkade te zetten.

Papier wordt overbodig
“Toch zijn er nog steeds havens waar dit letterlijk met pen en papier gebeurt”, zegt Dirk Devisch, sales manager bij het Leuvense technologiebedrijf Essensium. Zij maken radiogestuurde tracking systemen waarmee kades, warehouses en bedrijfsgebouwen gemonitord kunnen worden. Zo wordt papier overbodig en kunnen onder meer boten sneller en nauwkeuriger geladen worden. “De benodigde radiochips hebben we zelf ontwikkeld”, legt Devisch uit. “Als je goederen of zelfs mensen van een tag voorziet, kun je in real time al hun bewegingen opvolgen. In openlucht werkt het systeem tot 800 meter ver en het is tot op een halve meter nauwkeurig.”

 

Een pallet geneesmiddelen stockeren is snel dertig à veertig procent duurder dan pakweg een pallet schoonmaakproducten – Filip Cuypers

 

Veiligheid & efficiëntie
Een belangrijke toepassing van die tags is veiligheid. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat in distributiecentra vorkliften en mensen uit mekaars buurt blijven. Zodra iemand te dicht komt, krijgt de chauffeur van de vorklift een waarschuwingssignaal. Zelfs als die persoon zich achter een muur of een hoekje bevindt. En naast veiligheid vaart ook de efficiëntie er wel bij. “We kunnen zo ook onderdelen traceren”, zegt Devisch. “Een van onze klanten modificeert de machines die hij aankoopt in een eigen werkplaats. Vroeger hadden ze een persoon in dienst die niets anders deed dan nagaan welke modificaties bezig waren, met welke onderdelen en wanneer iets klaar was. Nu wordt alles gemonitord door elektronische tags.”

Tot op de meter in de gaten
Voor andere goederen is het dan weer belangrijk dat klanten en distributeurs zeker zijn dat ze in optimale omstandigheden werden vervoerd en dat de paletten niet opengemaakt werden. Met zogenaamde On Board Units kunnen chauffeurs via GPS-technologie bijna tot op de meter in de gaten gehouden worden. De dispatching kan ook zien waar en hoe lang ze stoppen en welke route precies werd afgelegd.

 

Met tags kun je alles in real time volgen, tot 800 meter ver en tot op een halve meter nauwkeurig – Dirk Devisch

 

Strikte normen voor geneesmiddelen
Voor sommige productcategorieën zijn de normen nog strenger en wordt er nog strikter toegezien op goederen die in transit zijn, zoals geneesmiddelen. Dat heeft wel zijn weerslag op de prijs. “Als je de stockageprijs van pakweg een pallet schoonmaakmiddelen vergelijkt met de medicijnen die wij stockeren, zitten wij daar snel dertig à veertig procent boven”, zegt Algemeen Directeur Filip Cuypers van Pharma Distri Center, gespecialiseerd in het distribueren van medicijnen.

Continue monitoring
Voor die meerprijs krijgen de pharmaproducenten echter zekerheid en veiligheid terug. “Om te beginnen zijn alle vrachtwagens die wij hier ontvangen, uiteraard verzegeld”, zegt Cuypers. “Daarnaast worden de temperaturen voortdurend gemonitord. De meeste geneesmiddelen moeten tussen 15 en 25 graden Celsius bewaard worden. Als er bijvoorbeeld gedurende een minuut 14,8 graden werd gemeten, moeten we de fabrikant verwittigen. Zij bepalen aan de hand van risicoanalyses of de producten vernietigd moeten worden of niet.” Ook voor het opsporen van vervalste geneesmiddelen die onverhoopt op een of andere manier toch in de keten zouden geraken, zijn er specifieke procedures.

Risicoanalyses voor afwijkingen
Al deze regels worden in een overkoepelende, Europese code vastgelegd, de GDP of Good Distribution Practices. “Daarin worden bijvoorbeeld die temperatuurnormen bepaald”, zegt Cuypers. “Er wordt ook gestipuleerd dat medicijnen nooit op de grond mogen staan, maar altijd op paletten. Dat die paletten niet tegen de muur mogen staan, dat we een poetsplan moeten hebben, dat ons IT-systeem gevalideerd moet worden en ga zo maar door. Voor elke afwijking die we willen doorvoeren, moeten we een risicoanalyse doen.” Maar dat je daardoor de garantie krijgt dat er niets is gebeurd met je medicijnen tijdens het transport, is het natuurlijk allemaal waard.