ITL_1116-023n samenwerking met

Daan Schalk, CEO van het Havenbedrijf Gent

Het logistiek landschap is aan het verschuiven. De markt verandert samen met de maatschappij en de vraag van de consument. Mobiliteit, synchromodaliteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Havens zullen precies daarom in de logistiek van morgen opnieuw een hoofdrol opeisen.

Voor vele marktspelers vallen havens en logistiek moeilijk met elkaar te rijmen. Het is in ruime mate een kwestie van perceptie. Wie zo denkt, gaat voorbij aan de vele logistieke activiteiten die vandaag al vanuit havens plaatsvinden: van fijndistributie van kleine volumes zeer gespecialiseerde producten tot e-commerce. En aan de troeven die maken dat havens bijna per definitie de ideale biotoop vormen voor dit soort bedrijvigheid.

Neem een kijkje in havens
Ruimte voor je bedrijfsactiviteiten vind je in Vlaanderen ook nog wel, al moet je steeds beter zoeken. De basisinfrastructuur is vrijwel overal op een goed niveau. Maar een bedrijf dat meer dan een handvol hectare nodig heeft, een meer dan gemiddelde ontsluiting wenst, een multimodaal dienstenaanbod en snelle aansluitingen op water en spoor wil gebruiken. Of die aansluitingen achter de hand wil houden als alternatief voor het dichtslibbende wegverkeer, cluster- en schaaleffecten, zoals de bundeling van goederenstromen nastreeft… kan in vele gevallen beter ook eens een kijkje in havens nemen.

 

Havens zijn bijna per definitie een ideale biotoop voor logistieke activiteiten

 

Geesten zijn aan het rijpen
Toegegeven, distributielogistiek doet vandaag nog niet vaak een beroep op de trein of het binnenschip. Toch zijn de geesten aan het rijpen. Vandaag iets opbouwen op een site waar je morgen de mogelijkheid niet hebt om spoor en binnenvaart als transportmiddel uit te spelen, beschouwen steeds meer ondernemingen als een verkeerde zet. Zelfs voor stadsdistributie – van bouwmaterialen tot consumptieartikelen – komt vervoer over het water steeds vaker in beeld.

Concessie versus aankoop
En ja, je moet in een haven de grond in concessie nemen, maar concessies zijn langlopend, aanpasbaar en verlengbaar. Uiteindelijk komen ze niet duurder uit dan de aankoop van terreinen op industriezones daarbuiten.

De supermarkt van morgen
Wat nachtarbeid en e-commerce betreft, zijn intussen al stappen gezet die de concurrentiepositie van ons land tegenover buurlanden als Nederland verbeteren. Als straks de logistieke arbeid in havens beter geregeld wordt en de onduidelijkheid verdwijnt over wat wel en wat niet onder de wet over de havenarbeid valt, dan zal de aantrekkingskracht van havens op logistieke dienstverleners en hun klanten ongetwijfeld nog verder toenemen. De Colruyts en Delhaizes van vandaag zullen morgen met hun distributiecentra niet meer noodzakelijk in Halle zitten.