Bruno VelgheIn samenwerking met

Bruno Velghe, voorzitter Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR)

De logistieke en transportsector heeft zich de afgelopen jaren opnieuw moeten uitvinden en op de kaart moeten zetten. De uitdagingen in de e-commerce kunnen echter een extra meerwaarde en stimulans betekenen, want ondanks alle grote politieke intentieverklaringen, waren het vooral de ondernemers zelf die de crisis innovatief te lijf zijn gegaan.

De transport en logistieke sector kende tot medio 2008 een ongeëvenaarde groei en bloeiperiode. De crisis en het openzetten van de (Oost-Europese) grenzen kwam voor de sector evenwel bijzonder hard aan. Toch kan niemand ontkennen dat na de minstens zeven magere jaren er beterschap begint af te tekenen.

Kilometerheffing stilaan verteerd
De Europese verplichting tot permanente vorming, enkele hiaten in onze arbeidsflexibiliteit en de Belgische kilometerheffing zorgden de afgelopen maanden nog voor veel operationele problemen, maar ook deze laatste – louter fiscale – maatregel is stilaan verteerd. Het echte mobiliteitsdebat wordt nu heropend, omdat een dergelijke maatregel geen enkel mobiliteit-sturend effect blijkt te hebben. Dat is ook logisch, aangezien slechts een bijzonder kleine minderheid van de deelnemers aan het wegverkeer met de maatregel in het vizier werden genomen.

 

Het echte mobiliteitsdebat wordt nu heropend, omdat de kilometerheffing geen enkel mobiliteit-sturend effect blijkt te hebben.

 

Schaarse vereiste
Voor de sector zelf had deze maatregel vooral een negatieve invloed op de noodzakelijke liquiditeiten, zodat de consolidatiebeweging, die reeds enkele jaren was ingezet, versneld gerealiseerd wordt. Immers, het kunnen garanderen van een transport of logistieke capaciteit wordt steeds meer een vereiste, maar tegelijk ook een schaars iets.

Knelpuntberoepen in transport en logistiek
Bij het begin van de crisis kende de tewerkstelling in de sector dan ook een stevige implosie. En nog steeds blijft een van de grootste uitdagingen voor de toekomst het vinden van de juiste medewerkers. Chauffeurs, logistieke medewerkers, dispatchers, ict-medewerkers… zijn stilaan allemaal knelpuntberoepen. Daarbij krijgt het beroep van chauffeur dan ook nog zeer vaak af te rekenen met een negatieve perceptie van het grote publiek.

Actievere rol voor België
En of de taxshift van onze regering voldoende zal zijn om ons concurrentieel terug op de kaart te plaatsen met onze historische loonhandicap, valt nog af te wachten. Zeker is dat onze noorderburen niet bij de pakken blijven zitten om (net over de grens) e- commerce bedrijven aan te trekken. Hierin zouden wij met onze centrale ligging een actievere rol moeten kunnen spelen. Als zal daarvoor ook ons (im)mobiliteitsprobleem aangepakt moeten worden.

Challenges accepted
De logistieke en transportsector kent in elk geval voldoende flexibiliteit – toch in de hoofden van de ondernemers – om de vele toekomstige uitdagingen aan te pakken. De afgelopen jaren hebben namelijk duidelijk gemaakt dat als er hoop is in de toekomst, er kracht is in het heden.