Over het algemeen zien we verpakkingen liever bij het papier en karton of in de blauwe PMD-zak dan langs de berm van de weg. Duurzaam verpakken kan echter oplossingen bieden, die het milieu in staat stelt even op adem te komen. Gelukkig worden we ons stilaan bewust dat het vijf voor twaalf is en we een circulaire economie moeten bewerkstelligen.

 

Gwendoline Hoornaert,
Biopack & Logistics

Welke verpakkingsontwikkelingen in uw sector dragen bij tot het bereiken van een circulaire economie?
“Biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingen winnen aan belang. 25 jaar geleden zijn wij al gestart met enkele composteerbare producten als basis. Toen was de markt er helaas nog niet rijp voor. De laatste jaren is het ecologische aspect wel belangrijker geworden, zowel bij overheidsinstellingen, op evenementen, als bij de eindconsument. Wij beschikken over een gamma bio-disposables als perfect alternatief voor kunststof wegwerpmateriaal. Concrete voorbeelden zijn onze suikerrietverpakkingen. Die zijn honderd procent biologisch en ook steviger en presenteren mooier. Op Food Truck Festivals worden veel disposables in palmblad en suikerriet gebruikt om de beleving te versterken.”

Wat zijn hierin momenteel de belangrijkste uitdagingen voor uw sector?
“De perceptie leeft nog dat biologisch veel duurder is, al is dat ondertussen niet meer altijd zo. Ook de verwerking van biologische verpakkingen blijft belangrijk. In vele gevallen is er geen gescheiden afhaling en belandt alles in de vuilbak, omdat hiervoor geen eenduidige voorschriften bestaan zoals voor pakweg PMD. Ze worden wel sowieso volledig opgenomen in de natuur zonder schadelijk te zijn voor het milieu. Er komen geen schadelijke gassen vrij bij de verbranding. We moeten ook nog meer awareness creëren bij de consument, bijvoorbeeld bij een zero waste evenement waarbij er wordt gestreefd naar geen restafval. Alle gebruikte verpakkingen moeten composteerbaar zijn.”

Op welke manier merkt de eindgebruiker iets van deze veranderingen?
 “Vaak is de eindgebruiker zich niet bewust van het ecologisch alternatief dat ze in handen krijgen. Ze merken wel het kwaliteitsverschil met karton en plastiek, maar weten vaak niet dat het goed is voor de natuur. Ook mensen in de horeca weten vaak niet dat alternatieve producten biologisch afbreekbaar kunnen zijn. Het suikerriet assortiment is bovendien gemaakt van bagasse stroop, een bijproduct van suikerriet. Er is dus geen extra of speciale productie of kweek nodig. Een afvalproduct krijgt een nuttige toepassing. We raden onze klanten steeds aan om hun gebruik van composteerbare producten duidelijk te maken naar de eindgebruiker, voor een imagoboost van het bedrijf.”


 

Monica Franz,
coördinator Corporate Communication, Zalando

Welke verpakkingsontwikkelingen in uw sector dragen bij tot het bereiken van een circulaire economie?
“Onze verpakkingen bestaan voor meer dan 95 procent uit gerecycleerd materiaal. De hoogte of breedte speelt geen rol. Het materiaal is telkens hetzelfde, wat bijdraagt aan een circulaire en milieuvriendelijke economie. Wij werken ook met enveloppen als verpakking voor onze producten, voornamelijk voor kledij. Dat zorgt voor minder volume in de vrachtwagens. Zo kunnen we de verpakkingen efficiënter afstemmen op het transport, wat ook bijdraagt aan het milieu. Alle warenhuizen zijn ook verplicht om papier, hout en andere afvalproducten te sorteren zodat ze optimaal gerecycleerd kunnen worden.”

Wat zijn hierin momenteel de belangrijkste uitdagingen voor uw sector?
“Zalando probeert altijd de kwaliteit van de producten te handhaven door de verpakking niet uit het oog te verliezen. Duurzaamheid blijft belangrijk doorheen de volledige verpakkingsketen. Door een efficiënt gebruik van de beschikbare producten proberen we onze economische en ecologische doelstellingen te halen. De impact op het milieu moet beperkt blijven. Verpakkingen kunnen daar een positieve rol bij spelen, maar we proberen ook in de totale keten het gebruik van energie tot een minimum te beperken. Onze werknemers stimuleren we ook om zichzelf te verplaatsen naar het werk op een milieuvriendelijke manier.”

Op welke manier merkt de eindgebruiker iets van deze veranderingen?
“In onze sector is het natuurlijk belangrijk dat we miskopen tot een minimum kunnen beperken. Anders dan moet de consument het product nogmaals versturen, verpakken en transporteren. Dan krijg je een kostprijsverdubbeling van een goeie aankoop. Daarom proberen we de klanten zo correct mogelijk te informeren over het product waardoor ‘slechte’ aankopen tot een minimum beperkt blijven. Een goeie beschrijving op onze website in combinatie met waarheidsgetrouw beeldmateriaal moeten de consument een compleet beeld geven van het product waardoor we besparen in verpakkingen op retour.”


Taco Kingma,
Manager Sustainable Business FrieslandCampina Netherlands


Welke verpakkingsontwikkelingen in uw sector dragen bij tot het bereiken van een circulaire economie?
“Al onze verpakkingen zijn 100 procent te recycleren. Dit wil zeggen dat de restmaterialen allemaal een secundaire toepassingen kennen. Onze belangrijkste verpakkingen, drankkartons, bestaan uit papier, een coating PE en een dop die allemaal gerecycleerd worden in dezelfde of nieuwe toepassingen. Hergebruik van materialen staat centraal, al zal deze toepassing niet altijd binnen food kunnen zijn. Als tweede punt investeren wij in biobased verpakkingen die een stuk milieuvriendelijker zijn. We gaan daarvoor op zoek naar hernieuwbare materialen. Plastic bijvoorbeeld, kan gemaakt worden uit biodiesel in plaats van uit ruwe olie. Dat maakt dan opnieuw deel uit van die circulaire economie.”

Wat zijn hierin momenteel de belangrijkste uitdagingen voor uw sector? “De uitdaging ligt vooral bij de investering in dat biobased verhaal. Met organische grondstoffen soortgelijke en evenwaardige verpakkingen creëren. Biomassa gebruiken in plaats van kunststof is een goed voorbeeld. Op die manier krijgen we waardevollere toepassingen. Ook de kostprijs is belangrijk, want met alternatieve productiemiddelen kun je misschien je kostprijs drukken. De volgende jaren voorspel ik absoluut nog een stijging van de herbruikbaarheid van de materialen. Investeren in duurzame verpakking is een onomkeerbare weg. Iedereen moet mee. Het betreft ook niet alleen ons bedrijf. We hebben met de overheid een branchebrede aanpak afgesproken. Dat is de sterkte van dit verhaal.”

Op welke manier merkt de eindgebruiker iets van deze veranderingen?
“Een sleutelrol in het circulaire verhaal blijft weggelegd voor de consument. Die moet op een correcte manier sorteren, zodat de recyclageketen zo efficiënt mogelijk kan werken. Wij als producenten hebben ook een verantwoordelijkheid, net zoals de gemeenten. Wij moeten zorgen dat de verpakkingen duurzaam en recycleerbaar zijn. Daarnaast bieden we ook informatie op de primaire verpakking over de hoe de verpakking werd geproduceerd en hoe die moet worden weggegooid. Gemeentes hebben ook een rol. Zij moeten zorgen voor de bewustwording bij de consument en hem wijzen op zijn verantwoordelijkheden. Zij moeten hun burgers aanwakkeren om mee te handelen én te denken in het verhaal.”